تعیین جنسیت دختر یا پسر؟۰

تعیین جنسیت دختر یا پسر؟ بدون شک شاید شما هم به عنوان یک مادر بخواهید بدانید فرشته دوست داشتنی که در وجود شما زندگی می کند چه جنسیتی دارد؟ به طور معمول در اسپرم های یک مرد تعداد کروموزوم های X و Y به طور مساوی و برابر می باشد بنابراین احتمال اینکه در یک […]

read more »
Call Now Buttonتماس با دکتر بنفشه قریشی