کولپوسکوپی رحم در ساری۰

کولپوسکوپی رحم در ساری کولپوسکوپی یکی از روش های تشخیصی پزشکی می باشد که برای بررسی دهانه رحم و بافت های واژن و اندام های تناسلی خانم ها انجام می شود. با استفاده از این روش ضایعات خوش خیم و بدخیمی که قابلیت تشخیصی دارند، مشخص می شوند. به طور کلی هدف اصلی استفاده از […]

read more »
Call Now Buttonتماس با دکتر بنفشه قریشی